Tên:
Mật khẩu:
Ðang nhập tự động mỗi khi truy cập
Quên mật khẩu? hoặc Ðăng ký
Chát Nào!Ðăng nhậpGame Tổng Hợp
Màn hình của bạn nhỏ hơn 1260 px để hiển thị menu bên [X]

Plays Game OFF

VTC Game

VNG-ZingGame

Other Game

01698.014.838 | Y!: vnvcong | FB: /vnvcong

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]
Hướng Dẫn Chế Tạo Tranh Bị Tinh Quân + Nhiệm Vụ Tinh Quân + Công Thức + Auto 2013
 
 
 
NPC và vật phẩm liên quan
[th][b style="border-bottom: rgb(90,73,77) 1px solid; border-left: rgb(90,73,77) 1px solid; padding-bottom: 3px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; color: rgb(255,255,255); border-top: rgb(90,73,77) 1px solid; font-weight: bolder; border-right: rgb(90,73,77) 1px solid; padding-top: 3px"]Hình ảnh[/b][/th][th][b style="border-bottom: rgb(90,73,77) 1px solid; border-left: rgb(90,73,77) 1px solid; padding-bottom: 3px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; color: rgb(255,255,255); border-top: rgb(90,73,77) 1px solid; font-weight: bolder; border-right: rgb(90,73,77) 1px solid; padding-top: 3px"]Tính chất[/b][/th]
Hướng Dẫn Chế Tạo Tranh Bị Tinh Quân + Nhiệm Vụ Tinh Quân + Công Thức + Auto 2013 Thaithuonglaoquan
Thái Thượng Lão Quân

 • Vị trí: Diêu Trì (188/200).
 • Chức năng: Thực hiện các tính năng liên quan đến trang bị Tinh Quân.

  • Mua Chiến Hồn.
  • Phân rã nguyên liệu Tinh Quân Tiên/Ma.
  • Chế tạo (ghép Khuôn Tinh Quân, trang bị Tinh Quân Tiên/Ma).
  • Nhận nhiệm vụ Tinh Quân.Hướng Dẫn Chế Tạo Tranh Bị Tinh Quân + Nhiệm Vụ Tinh Quân + Công Thức + Auto 2013 Manhvotinhquan_tien
Mảnh vỡ Tinh Quân (Tiên)

 • Nguồn gốc: Nhận được khi phân giải trang bị Cam Trấn Nguyên.
 • Tính chất: Có thể giao dịch/bày bán. Rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng 01 lượng.

Hướng Dẫn Chế Tạo Tranh Bị Tinh Quân + Nhiệm Vụ Tinh Quân + Công Thức + Auto 2013 Manhvotinhquan_ma
Mảnh vỡ Tinh Quân (Ma)

 • Nguồn gốc: Nhận được khi phân giải trang bị Cam Sự Kiện.
 • Tính chất: Có thể giao dịch/bày bán. Rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng 01 lượng.

Hướng Dẫn Chế Tạo Tranh Bị Tinh Quân + Nhiệm Vụ Tinh Quân + Công Thức + Auto 2013 Khuontinhquan
Khuôn Tinh Quân

 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các.
 • Tính chất: Có thể giao dịch/bày bán. Rơi ra khi PK cao.
 • Giá: 500 tiền Đồng.
 • Hạn sử dụng: 07 ngày.

Hướng Dẫn Chế Tạo Tranh Bị Tinh Quân + Nhiệm Vụ Tinh Quân + Công Thức + Auto 2013 Manhvohonnguyen
Mảnh vỡ Hỗn Nguyên

 • Nguồn gốc: Nhận được khi ghép trang bị Tinh Quân hoặc mua từ Như Ý Các.
 • Tính chất: Có thể giao dịch/bày bán. Rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng 01 lượng.

Hướng Dẫn Chế Tạo Tranh Bị Tinh Quân + Nhiệm Vụ Tinh Quân + Công Thức + Auto 2013 Manhvotrannguyen
Mảnh vỡ Trấn Nguyên

 • Nguồn gốc: Nhận được khi ghép trang bị Trấn Nguyên hoặc mua từ Như Ý Các.
 • Tính chất: Có thể giao dịch/bày bán. Rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng 01 lượng.

Hướng Dẫn Chế Tạo Tranh Bị Tinh Quân + Nhiệm Vụ Tinh Quân + Công Thức + Auto 2013 Tinhquanchibao
Tinh Quân Chi Bảo

 • Nguồn gốc: Thành phẩm khi chế tạo trang bị Tinh Quân.
 • Tính chất: Có thể giao dịch/bày bán. Rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng 01 lượng.

Hướng Dẫn Chế Tạo Tranh Bị Tinh Quân + Nhiệm Vụ Tinh Quân + Công Thức + Auto 2013 Hondonkhi
Hỗn Độn Khí

 • Nguồn gốc: Nhận được khi đánh quái tại Thập Tuyệt Trận.
 • Tính chất: Có thể giao dịch/bày bán. Rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng 01 lượng. Có thể xếp chồng 200 cái.

Hướng Dẫn Chế Tạo Tranh Bị Tinh Quân + Nhiệm Vụ Tinh Quân + Công Thức + Auto 2013 Chienhon
Chiến Hồn

 • Nguồn gốc: Kết thúc Tần Thiên Quân sẽ nhận được.
 • Tính chất: Có thể giao dịch/bày bán. Rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng 01 lượng. Có thể xếp chồng 100 cái.
 • Giá: 04 tiền Đồng (kỳ sĩ đã Chuyển sinh 02 mới được mua).
 • Lưu ý: Những kỳ sĩ đã Chuyển sinh 01, Chuyển sinh 02 có thể [b style="color: rgb(183,43,0); font-weight: bolder"]nhận miễn phí 01 Chiến Hồn/01 ngày[/b].

Hướng Dẫn Chế Tạo Tranh Bị Tinh Quân + Nhiệm Vụ Tinh Quân + Công Thức + Auto 2013 Dongbaoan
Đồng Bảo An

 • Nguồn gốc: Nhận được từ nhiệm vụ Kỹ năng sống.
 • Tính chất: Có thể giao dịch/bày bán. Rơi ra khi PK cao. Bán cửa hàng 01 lượng. Có thể xếp chồng 200 cái.


Nhiệm vụ
Kỳ sĩ có đẳng cấp trên 120 có thể đến gặp NPC Thái Thượng Lão Quân để nhận nhiệm vụ Tinh Quân Giáng Thế. Chỉ sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, kỳ sĩ mới có thể nhận nhiệm vụ Thu Thập Chiến Hồn, chuẩn bị bước vào giai đoạn chế tạo trang bị Tinh Quân đầy mạnh mẽ.
Auto Train
Hướng Dẫn Chế Tạo Tranh Bị Tinh Quân + Nhiệm Vụ Tinh Quân + Công Thức + Auto 2013 Images?q=tbn:ANd9GcSg6TG2eDCIhrOgSjyOvfJ8ceVu9eOhblNjhFQhNB7CLY9GFa2D

 • [b style="color: rgb(183,43,0); font-weight: bolder"]Nhiệm vụ Tinh Quân Giáng Thế[/b]:

  • Bước 1: Tiếp nhận nhiệm vụ tại NPC Thái Thượng Lão Quân.
  • Bước 2: Vào Thập Tuyệt Trận tiêu diệt Tần Thiên Quân (chỉ có kỳ sĩ kết thúc Tần Thiên Quân mới có thể hoàn thành nhiệm vụ). Auto Train
  • Bước 3: Đối thoại với NPC Thái Thượng Lão Quân để hoàn thành nhiệm vụ.
  • Xem Video ... Để Rõ Hơn :          Video
  • Hướng Dẫn Chế Tạo Tranh Bị Tinh Quân + Nhiệm Vụ Tinh Quân + Công Thức + Auto 2013 Images?q=tbn:ANd9GcSg6TG2eDCIhrOgSjyOvfJ8ceVu9eOhblNjhFQhNB7CLY9GFa2D


 • [b style="color: rgb(183,43,0); font-weight: bolder"]Nhiệm vụ Thu Thập Chiến Hồn[/b]:

  • Bước 1: Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ Tinh Quân Giáng Thế, kỳ sĩ tiếp tục đối thoại với NPC Thái Thượng Lão Quân để nhận nhiệm vụ Thu Thập Chiến Hồn.
  • Bước 2: Kỳ sĩ nộp Chiến Hồn cho NPC Thái Thượng Lão Quân theo quy tắc sau: Auto Train
  • Xem Video ... Để Rõ Hơn :          Video
  • Hướng Dẫn Chế Tạo Tranh Bị Tinh Quân + Nhiệm Vụ Tinh Quân + Công Thức + Auto 2013 Images?q=tbn:ANd9GcSg6TG2eDCIhrOgSjyOvfJ8ceVu9eOhblNjhFQhNB7CLY9GFa2D
[th][b style="border-bottom: rgb(90,73,77) 1px solid; border-left: rgb(90,73,77) 1px solid; padding-bottom: 3px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; color: rgb(255,255,255); border-top: rgb(90,73,77) 1px solid; font-weight: bolder; border-right: rgb(90,73,77) 1px solid; padding-top: 3px"]Điều kiện[/b][/th][th][b style="border-bottom: rgb(90,73,77) 1px solid; border-left: rgb(90,73,77) 1px solid; padding-bottom: 3px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; color: rgb(255,255,255); border-top: rgb(90,73,77) 1px solid; font-weight: bolder; border-right: rgb(90,73,77) 1px solid; padding-top: 3px"]Quy tắc[/b][/th]
Chưa Chuyển sinh

 • Mỗi ngày nhận được 01 lần nộp Chiến Hồn miễn phí.
 • Nộp Chiến Hồn tối đa 05 lần/01 ngày.

Chuyển sinh 01

 • Mỗi ngày nhận được 01 lần nộp Chiến Hồn miễn phí.
 • Nộp Chiến Hồn tối đa 06 lần/01 ngày.

Chuyển sinh 02

 • Mỗi ngày nhận được 02 lần nộp Chiến Hồn miễn phí.
 • Nộp Chiến Hồn tối đa 07 lần/01 ngày.

[b style="color: rgb(183,43,0); font-weight: bolder"]Lưu ý[/b]:

 • Nộp 01 Chiến Hồn nhận được 01 điểm, đủ 100 điểm mới có thể chế tạo trang bị Tinh Quân.
 • Từ lần nộp thứ 02 trở đi, mỗi lần nộp tiêu hao 01 đồng kích.

Công thức
Phân giải trang bị
Với mỗi lần phân giải trang bị thành công, kỳ sĩ sẽ mất 01 điểm Chiến Hồn.
 
Xem Video ... Để Rõ Hơn :          Video
 
Hướng Dẫn Chế Tạo Tranh Bị Tinh Quân + Nhiệm Vụ Tinh Quân + Công Thức + Auto 2013 Images?q=tbn:ANd9GcSg6TG2eDCIhrOgSjyOvfJ8ceVu9eOhblNjhFQhNB7CLY9GFa2D
[th][b style="border-bottom: rgb(90,73,77) 1px solid; border-left: rgb(90,73,77) 1px solid; padding-bottom: 3px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; color: rgb(255,255,255); border-top: rgb(90,73,77) 1px solid; font-weight: bolder; border-right: rgb(90,73,77) 1px solid; padding-top: 3px"]Phân giải trang bị Trấn Nguyên[/b][/th][th][b style="border-bottom: rgb(90,73,77) 1px solid; border-left: rgb(90,73,77) 1px solid; padding-bottom: 3px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; color: rgb(255,255,255); border-top: rgb(90,73,77) 1px solid; font-weight: bolder; border-right: rgb(90,73,77) 1px solid; padding-top: 3px"]Nguyên liệu[/b][/th][th][b style="border-bottom: rgb(90,73,77) 1px solid; border-left: rgb(90,73,77) 1px solid; padding-bottom: 3px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; color: rgb(255,255,255); border-top: rgb(90,73,77) 1px solid; font-weight: bolder; border-right: rgb(90,73,77) 1px solid; padding-top: 3px"]Thành phẩm[/b][/th]
01 trang bị Trấn Nguyên bất kỳ

 • Thành công: Nhận được 01 Mảnh vỡ Tinh Quân (Tiên).
 • Thất bại: Nhận được 01 Mảnh vỡ Trấn Nguyên.

500 vạn tiền
100 Hỗn Độn Khí
05 Đồng Bảo An


[th][b style="border-bottom: rgb(90,73,77) 1px solid; border-left: rgb(90,73,77) 1px solid; padding-bottom: 3px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; color: rgb(255,255,255); border-top: rgb(90,73,77) 1px solid; font-weight: bolder; border-right: rgb(90,73,77) 1px solid; padding-top: 3px"]Phân giải trang bị Cam Sự Kiện[/b][/th][th][b style="border-bottom: rgb(90,73,77) 1px solid; border-left: rgb(90,73,77) 1px solid; padding-bottom: 3px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; color: rgb(255,255,255); border-top: rgb(90,73,77) 1px solid; font-weight: bolder; border-right: rgb(90,73,77) 1px solid; padding-top: 3px"]Nguyên liệu[/b][/th][th][b style="border-bottom: rgb(90,73,77) 1px solid; border-left: rgb(90,73,77) 1px solid; padding-bottom: 3px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; color: rgb(255,255,255); border-top: rgb(90,73,77) 1px solid; font-weight: bolder; border-right: rgb(90,73,77) 1px solid; padding-top: 3px"]Thành phẩm[/b][/th]
01 trang bị Cam Sự Kiện bất kỳ

 • Thành công: Nhận được 01 Mảnh vỡ Tinh Quân (Ma).
 • Thất bại: Nhận được 01 Trấn Nguyên Chi Bảo.

500 vạn tiền
100 Hỗn Độn Khí
05 Đồng Bảo An
Chế tạo Tinh Quân Chi Bảo
Dựa vào nguyên liệu phù hợp, kỳ sĩ có thể chọn 01 trong 04 cách bên dưới để chế tạo Tinh Quân Chi Bảo và với mỗi lần chế tạo thành công, kỳ sĩ sẽ mất 01 điểm Chiến Hồn.
 
Xem Video ... Để Rõ Hơn :          Video
 
Hướng Dẫn Chế Tạo Tranh Bị Tinh Quân + Nhiệm Vụ Tinh Quân + Công Thức + Auto 2013 Images?q=tbn:ANd9GcSg6TG2eDCIhrOgSjyOvfJ8ceVu9eOhblNjhFQhNB7CLY9GFa2D
 
[th][b style="border-bottom: rgb(90,73,77) 1px solid; border-left: rgb(90,73,77) 1px solid; padding-bottom: 3px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; color: rgb(255,255,255); border-top: rgb(90,73,77) 1px solid; font-weight: bolder; border-right: rgb(90,73,77) 1px solid; padding-top: 3px"]Nguyên liệu[/b][/th][th][b style="border-bottom: rgb(90,73,77) 1px solid; border-left: rgb(90,73,77) 1px solid; padding-bottom: 3px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; color: rgb(255,255,255); border-top: rgb(90,73,77) 1px solid; font-weight: bolder; border-right: rgb(90,73,77) 1px solid; padding-top: 3px"]Thành phẩm[/b][/th]
02 Mảnh vỡ Tinh Quân (Tiên)

 • Thành công: Nhận được 01 Tinh Quân Chi Bảo.
 • Thất bại: Nhận được 01 Mảnh vỡ Hỗn Nguyên.

2.000 vạn tiền
01 Khuôn Tinh Quân
1.000 Hỗn Độn Khí
05 Đồng Bảo An
02 Mảnh vỡ Tinh Quân (Ma)01 Tinh Quân Chi Bảo
2.000 vạn tiền
01 Khuôn Tinh Quân
1.000 Hỗn Độn Khí
05 Đồng Bảo An
10 Mảnh vỡ Hỗn Nguyên01 Tinh Quân Chi Bảo
05 Đồng Bảo An
10 Mảnh vỡ Trấn Nguyên01 Trấn Nguyên Chi Bảo
05 Đồng Bảo An
 
 
 
PT Full 3.0.0 Auto Phong Thần Upate 1/1/2013

 
 
AuTo PT Full :          Dowload         Tria , Tự Vận Lương , AuTo PK , ... Hái Mầm : AutoClick
 
 
 
Hướng Dẫn Chế Tạo Tranh Bị Tinh Quân + Nhiệm Vụ Tinh Quân + Công Thức + Auto 2013 Images?q=tbn:ANd9GcSg6TG2eDCIhrOgSjyOvfJ8ceVu9eOhblNjhFQhNB7CLY9GFa2D

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

in an gia re

 
 • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

@Punbb - Forumotion